Radne grupe

I RADNA GRUPA ZA EHOKARDIOGRAFIJU:

 • Prof.dr Aleksandar M. Lazarević, FESC predsjednik
 • Doc.dr Tamara Kovačević Preradović,FESC
 • Prof.dr Duško Vulić,FESC,FACC
 • Ass.mr sci Ljilja Kerić,FESC
 • Prim.dr Smilja Obradović
 • Prim.dr Vinka Janković
 • Prim.dr Nada Rajlić
 • Dr Boris Goronja
 • Dr Vlado Vujović
 • Prim.dr Radojka Tendžerić
 • Prim.dr Mile Trifković
 • Dr Neno Dobrijević
 • Dr Dragan Bogdanić
 • Dr Snježana Kešelj
 • Dr Marko Adžić
 • Dr Marijo Kozić
 • Dr Dijana Trninić
 • Dr Larisa Vasiljević Bukejlović
 • Dr Aleksandar Radanović
 • Dr Jadranka Lalović
 • Dr Zdravko Ćirić
 • Dr Slađama Miletić Lepir
 • Dr Žana Gaćanović
 • Dr Jelena Jovanić

 

II RADNA GRUPA ZA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

 • Doc.dr Marko Šobot, predsjednik
 • Prof.dr Đorđo Stojičić
 • Dr Dijana Trninić
 • Dr Milica Lovrić
 • Prim.dr Radojka Elenkov
 • Prim.dr Milenko Subotić
 • Dr Zdravko Ćirić
 • Dr Dobrivoje Živak
 • Prim. dr Milena Begenišić
 • Prim.dr Zoran Paovica
 • Dr Dobrila Rodić
 • Dr Zoran Janjić
 • Dr Snježana Kešelj
 • Dr Sanja Stojković
 • Dr Dragana Vasić

 

III RADNA GRUPA ZA ARITMIJE I ELEKTROSTIMULACIJU

 • Ass.Mr.sc.dr Dragan Unčanin, FESC predsjednik
 • Doc.dr Vesna Lozo
 • Doc .dr Marko Šobot
 • Ass. Mr sci dr Boris Goronja
 • Dr Siniša Kovačević
 • Dr Miron Marjanović

 

IV RADNA GRUPA ZA HIPERTENZIJU

 • Prim.dr Milenko Krneta, FESC predsjednik
 • Prof.dr Nikola Mrkobrada
 • Prof.dr Duško Vulić,FESC,FACC
 • Doc.dr Ljubomir Šormaz
 • Prim.dr Nedeljko Ritan
 • Prim. Dr Drago Smiljanić
 • Dr Novak Drakul 

 

V RADNA GRUPA ZA PREVENCIJU I EPIDEMIOLOGIJU

 • Doc.dr Duško Vulić, FESC ,FACC predsjednik
 • Ass.mr. sc. dr Ljilja Kerić, FESC
 • Prim.dr Milenko Krneta,FESC
 • Dr Dragan Bogdanić
 • Dr Dobrivoje Živak
 • Dr Radenko Čelik
 • Prim.dr Stanko Obradović
 • Doc. dr Ljubomir Šormaz
 • Dr Žarko Maleš 

 

VI RADNA GRUPA ZA SRČANU INSUFICIJENCIJU

 • Ass.mr sci dr Boris Goronja, predsjednik
 • Dr Mario Kozić
 • Prim.dr Milenko Krneta , FESC
 • Prof.dr Duško Vulić, FESC ,FACC
 • Ass.mr sci Dragan Unačanin,FESC 

VII RADNA GRUPA ZA PEDIJATRIJSKU KARDIOLOGIJU

 • Prim.dr Zdenka Škorić-Kovačić, predsjednik
 • Mr sci.dr Stevan Bajić
 • Prim.dr Nada Rajlić
 • Prim.dr Snježana Simić-Perić
 • Dr Dario Đukić
 • Prim.dr Vitomir Kecman 

VIII RADNA GRUPA ZA ANGIOLOGIJU

 • Dr Nebojša Milanović, predsjednik
 • Mr sci dr Dobrila Rodić
 • Doc.dr Tamara Kovačević Preradović,FESC
 • Doc.dr Ljubomir Šormaz
 • Dr Dobrinka Živanić
 • Dr Biljana Majstorović
 • Dr Romana Rajić

 

IX RADNA GRUPA ZA INTERVENTNU KARDIOLOGIJU

 • Mr.sc.dr Svetozar Srdić, predsjednik
 • Prof.dr Miodrag Ostojić,FESC,FACC
 • Prof.dr Aleksandar M. Lazarević, FESC
 • Dr Neno Dobrijević
 • Dr Nebojša Milanović
 • Dr Željko Živanović
 • Dr  Bojan Stanetić
 • Dr Nikola Šobot

X RADNA GRUPA ZA HITNU I INTEZIVNU KARDIOLOGIJU 

 

 • Doc.dr Tamara Kovačević-Preradović,FESC,predsjednik 
 • Dr Marijo Kozić
 • Akademik Prof.dr Miodrag Ostojić
 • Ass.mr sci Svetozar Srdić
 • Dr Zoran Janjić
 • Dr Slađana Miletić
 • Dr Peđa Kovačević
 • Dr Jadranka Vidović
 • Dr Milica Lovrić
 • Prim.dr Mile Trifković
 • Dr Dragana Mandić
 • Dr Vlado Vujović
 • Dr Aleksandar Radanović
 • Dr Verica Prodanović
 • Dr Marko Adžić
 • Dr Milanka Bajić Živanić
 • Dr Bojan Stanetić
 • Dr Ljilja Kos

 

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.