ESC smjernice za dijabetes, predijabetes i kardiovaskularne bolesti razvijene u saradnji sa EASD-om (sažetak)

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.