X RADNA GRUPA ZA HITNU I INTEZIVNU KARDIOLOGIJU

 • Doc.dr Tamara Kovačević-Preradović,FESC,predsjednik 
 • Dr Marijo Kozić
 • Akademik Prof.dr Miodrag Ostojić
 • Ass.mr sci Svetozar Srdić
 • Dr Zoran Janjić
 • Dr Slađana Miletić
 • Dr Peđa Kovačević
 • Dr Jadranka Vidović
 • Dr Milica Lovrić
 • Prim.dr Mile Trifković
 • Dr Dragana Mandić
 • Dr Vlado Vujović
 • Dr Aleksandar Radanović
 • Dr Verica Prodanović
 • Dr Marko Adžić
 • Dr Milanka Bajić Živanić
 • Dr Bojan Stanetić
 • Dr Ljilja Kos

 

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.