Istorijat

Kardiološka sekcija Republike Srpske osnovana je 22. novembra 2000. godine na Osnivačkoj skupštini, u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske. Članovi sekcije postali su svi ljekari kardiolozi, internisti, pedijatri i drugi doktori medicine, koji se bave problematikom kardiovaskularne patologije. Za prvog predsjednika izabran je prof. dr Milovan Milanović, a za sekretara mr sci. med. Duško Vulić. Od svog osnivanja Kardiološka sekcija je učestvovala u svim edukativnim akcijama, organizujući seminare i predavanja iz kardiovaskularne medicine. Uspostavljena je stalna saradnja sa Udruženjem kardiologa Jugoslavije, kao i kontinuirani razgovori o saradnji sa Udruženjem kardiologa iz Federacije BiH, u vezi organizovanja zajedničkog Udruženja za BiH.

U aprilu 2001. godine, organizovan je zajednički sastanak sa Udruženjem kardiologa Jugoslavije, na kome je promovisana nova knjiga "KARDIOLOGIJA", u kome su učestvovali i autori iz Republike Srpske. Za prvog počasnog člana Kardiološke sekcije Republike Srpske, izabran je akademik prof. dr Miodrag Ostojić, koji je od samog početka najviše doprineo njenom razvoju.

Kardiološka sekcija je aktivno učestvovala u realizaciji Programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u Republici Srpskoj, učestvujući zajedno sa Fondacijom "Zdravlje i srce" u svim aktivnostima, posebno u redovnom obilježavanju Svjetskog dana srca od 2000. godine. S obzirom na do tada razvijene funkcije i provedene aktivnosti, Skupština Kardiološke sekcije donijela je odluku, da se sekcija transformiše u Udruženje kardiologa Republike Srpske 03. oktobra 2002. godine. Za prvog predsjednika Udruženja kardiologa Republike Srpske, izabran je doc. dr Aleksandar M. Lazarević, a za sekretara mr sci. med. Duško Vulić.

Članovi udruženja su redovno učestvovali na kongresima u Jugoslaviji, Evropi i svijetu, prezentujući i rezultate u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih oboljenja. Organizovano je više edukativnih seminara i predavanja na temu kardiovaskularnih bolesti, u svim regionalnim centrima u Republici Srpskoj. Udruženje je učestvovalo u prevođenju, izdavanju i implementaciji Evropskih preporuka za prevenciju kardiovaskularnih bolesti za 2003. godinu, u saradnji sa Fondacijom "Zdravlje i srce". Na početku 2004. godine, članovi Udruženja učestvovali su na Regionalnom sastanku o primjeni Evropskih preporuka za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i SCORE tablica u Istanbulu. Od osnivanja udruženja 4 člana su izabrana za Evropskog kardiologa i 4 člana za fellowsa Evropskog udruženja kardioologa.

Jedan od značajnijih događaja u kratkoj istoriji Udruženja kardiologa Republike Srpske, svakako, predstavlja organizacija I Kongresa kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji je održan od 28. do 30. oktobra 2005. godine u Banjoj Luci.

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.