Kriterijumi za sertifikat nacionalnog kardiologa Republike Srpske

 1. Završen medicinski fakultet
 2. Položen stručni ispit
 3. Završena specijalizacija iz interne medicine
 4. Završene poslediplomske studije iz kardiologije
  1. 4.000 očitanih EKG nalaza,
  2. 500 celovitih ehokardiografskih pregleda,
  3. 100 ergometrijskih testova,
  4. 100 analiza 24-časovnog EKG Holter monitoringa.
 5. Napomena: Obavezno polaganje ispita iz kardiologije, najkraće tri godine rada na kardiološkom odjeljenju, od čega četiri mjeseca rada u koronarnoj jedinici, ili rad u kardiološkom dispanzeru ili ambulanti uz potpunu obuku iz oblasti neinvazivne kardiologije što podrazumjeva najmanje:

 6. Završenu subspecijalizaciju iz kardiologije u trajanju od dvije godine
 7. Napomena: Najkraće godina rada na kardiološkom odjeljenju, kao i samostalno obavljanje neinvazivnih kardioloških pregleda (4a do 4g).

 8. Petnaest godina rada u internističko-kardiološkom odjeljenju ili ambulanti i ispunjavaju uslove pod 4a do 4g, za kolege koje nemaju završene poslediplomske studije ili subspecijalizaciju.
 9. Sposobnost komunikacije (autor ili koautor u tri rada objavljena in extenso u časopisu nacionalnog značaja ili kao apstrakt u međunarodnom časopisu indeksiranom u Index medicus).
  1. 150 koronarografija i kateterizacija lijevog srca,
  2. 30 kateterizacija desnog srca
  3. 20 privremenih elektrostimulatora (pejsmejkera),
  4. 20 perikardiocenteza,
  5. 50 transezofagealnih ehokardiografskih pregleda.
 10. Budući da je u Republici Srpskoj invazivna kardiološka dijagnostika u razvoju, bilo bi poželjno da je kanditat uradio samostalno ili asistirao pri izvođenju najmanje:

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.