VIII RADNA GRUPA ZA ANGIOLOGIJU

  • Dr Nebojša Milanović, predsjednik
  • Mr sci dr Dobrila Rodić
  • Doc.dr Tamara Kovačević Preradović,FESC
  • Doc.dr Ljubomir Šormaz
  • Dr Dobrinka Živanić
  • Dr Biljana Majstorović
  • Dr Romana Rajić

Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.