Историјат

Кардиолошка секција Републике Српске основана је 22. новембра 2000. године на Оснивачкој скупшtини, у оквиру Друшtва доктора медицине Републике Српске. Чланови секције постали су сви љeкари кардиолози, интернисти, педијатри и други доктори медицине, који се баве проблематиком кардиоваскуларне патологије. За првог предсједника изабран је проф. др Милован Милановић, а за секретара мр сци. мед. Душkо Вулић. Од свог оснивањa Кардиолошkа секција је учествовала у свим едукативним акцијама, организујући семинаре и предавањa из кардиоваскуларне медицине. Успостављeна је стална сарадњa са Удружењeм кардиолога Југославије, као и континуирани разговори о сарадњi са Удружењeм кардиолога из Федерације БиХ, у вези организовањa заједничког Удружењa за БиХ.

У априлу 2001. године, организован је заједнички састанак са Удружењeм кардиолога Југославије, на коме је промовисана нова књiга "КАРДИОЛОГИЈА", у коме су учествовали и аутори из Републике Српске. За првог почасног члана Кардиолошке секције Републике Српске, изабран је академик проф. др Миодраг Остојић, који је од самог почетка највише допринео њеном развоју.

Кардиолошка секција је активно учествовала у реализацији Програма превенције кардиоваскуларних болести у Републици Српској, учествујући заједно са Фондацијом "Здрављe и срце" у свим активностима, посебно у редовном обиљeжавањu Свјетског дана срца од 2000. године. С обзиром на до тада развијене функције и проведене активности, Скупшtина Кардиолошkе секције донијела је одлуку, да се секција трансформишe у Удружењe кардиолога Републике Српске 03. октобра 2002. године. За првог предсједника Удружењa кардиолога Републике Српске, изабран је доц. др Александар М. Лазаревић, а за секретара мр сци. мед. Душkо Вулић.

Чланови удружењa су редовно учествовали на конгресима у Југославији, Европи и свијету, презентујући и резултате у дијагностици и третману кардиоваскуларних обољeњa. Организовано је више едукативних семинара и предавања на тему кардиоваскуларних болести, у свим регионалним центрима у Републици Српској. Удружење је учествовало у превођењу, издавању и имплементацији Европских препорука за превенцију кардиоваскуларних болести за 2003. годину, у сарадњи са Фондацијом "Здравље и срце". На почетку 2004. године, чланови Удружења учествовали су на Регионалном састанку о примјени Европских препорука за превенцију кардиоваскуларних болести и СЦОРЕ таблица у Истанбулу. Од оснивања удружења 4 члана су изабрана за Европског кардиолога и 4 члана за феллоwса Европског удружења кардиоолога.

Један од значајнијих догађаја у краткој историји Удружењa кардиолога Републике Српске, свакако, представљa организација И Конгреса кардиолога Републике Српске са међународним учешћем, који је одржан од 28. до 30. октобра 2005. године у Бањој Луци.

Copyright © 2012 Удружење кардиолога Републике Српске. Сва права задржана.