Vijesti

Program Dani Banje Vrućice od 03-05. dec 2016. god.

Preporuke Evropskog udruženja kardiologa za 2016. godinu:

 

1. Tretman Dislipdemija – Prof dr Snježana Pejičić Popović

2. Prevencija kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi– Prof dr Duško Vulić

3. Tretman atrijalne fibrilacije – dr Dijana Trninić

4. Tretman akutne i hronične srčane insuficijencije – dr Sanja Stojković

5. Tretman karcinoma i kardiovaskularna toksičnost – dr Ljiljana Kerić

6. Trojna antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu – Doc dr Tamara Kovačević Preradović

7. Nebivolol β1 blokator najnovije generacije – dr Dragan Unčanin

8. Prikaz slučaja: dr Vesna Katić

                       dr Ljiljana Kos

15.11.2016. godine
Stručni sastanak u Trebinju. Odabrane teme iz kardiologije.

Trebinje, 10. septembar 2016. god.

MOLIM VAS DA KLIKNETE NA LINK ILI SLIKU KAKO BI SKINULI PROGRAM SASTANKA U .pdf FORMATU.

 

(NAPOMENA MORATE NA VAŠEM RAČUNARU POSEDOVATI ADOBE READER KOJI JE BESPLATAN)

06.09.2016. godine
IV KONGRES KARDIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

IV KONGRES KARDIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Kliknite na link ili sliku kako bi sačuvali vodič (obavještenje) na Vaš računar.

Čast mi je i zadovoljstvo da Vas pozovem, u ime udruženja kardiologa

Republike Srpske da učestvujete u radu Četvrtog kongresa kardiologa

Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji će se održati

u Banji Vrućici-Teslić od 13-15. maja 2016. godine.

 

Asist. mr sc dr med Dragan UNČANIN, FESC, FACC

Predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske

Kliknite na link ili sliku kako bi sačuvali vodič (obavještenje) na Vaš računar.

18.08.2016. godine
Prevod evropskih vodiča

 

 

17.03.2015. godine
Evropski Vodič za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja u kliničkoj praksi (verzija 2012)

 

 

Kliknite na ovaj link da downloadujete fajl Evropski Vodič za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja u kliničkoj praksi (verzija 2012) 
ili kliknite tasterom miša na sliku.

 

08.10.2012. godine
KARDIOLOGIJA REPUBLIKE SRPSKE

Organizacija kardiovaskularne zaštite stanovništva
Standard opreme
Kriteriji za zvanje nacionalnog kardiologa
(preuzmi prilog, .pdf 4,5Mb)

04.03.2012. godine
Copyright © 2012 Udruženje kardiologa Republike Srpske. Sva prava zadržana.